برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ثامن الائمه علیه السلام
نام مسئول
سیدحسین قدمگاهی
نام مداح
سیدحسین قدمگاهی
نام همیار بهداشت
سیدحسین قدمگاهی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
بلوار فردوسی_خیابان فرامرزعباسی_انتهای فرامرز عباسی۱۲مسجدثامن الائمه علیه السلام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49258
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ثامن الائمه علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : بلوار فردوسی_خیابان فرامرزعباسی_انتهای فرامرز عباسی۱۲مسجدثامن الائمه علیه السلام
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 23:22