برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها
نام مسئول
مصطفی نصری
نام مداح
مصطفی نصری
نام همیار بهداشت
ملیحه مستقیم
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
بیرجند
آدرس
۲۰ متری شهید شهاب خیابان شهید یوسفی ۱۲
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2300100325
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت بیت الزهرا سلام الله علیها
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : بیرجند
آدرس : ۲۰ متری شهید شهاب خیابان شهید یوسفی ۱۲
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0