برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت انصار یاسین یزد
نام مسئول
محمد صادق نیکونژاد
نام مداح
محمد صالح نیکونژاد
نام همیار بهداشت
ولی نوری زاده
استان
یزد
شهرستان
آدرس
یزد- بلوار امام خامنه ای-کوچه 38 -مهد قرآن یاسین یزد-هیئت انصار یاسین یزد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1222/46192
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت انصار یاسین یزد
استان : یزد
شهرستان :
آدرس : یزد- بلوار امام خامنه ای-کوچه 38 -مهد قرآن یاسین یزد-هیئت انصار یاسین یزد
تاریخ شروع : شهریور ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0