برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت انصار الحسین(ع)
نام مسئول
محمد شاکری
نام مداح
خسرو شیخ حسینی
نام همیار بهداشت
محمد شاکری
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
میدان هروی - بلوار پناهی نیا - مابین خیابان هفتم و نهم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207090434
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت انصار الحسین(ع)
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : میدان هروی - بلوار پناهی نیا - مابین خیابان هفتم و نهم
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0