برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت انصارالهادی
نام مسئول
سجاد یلالی
نام مداح
سجاد یلالی
نام همیار بهداشت
سجاد یلالی
استان
خوزستان
شهرستان
سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس
آلبوجلال شمالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-6441-25902
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت انصارالهادی
استان : خوزستان
شهرستان : سوسنگرد ـ دشت آزادگان
آدرس : آلبوجلال شمالی
تاریخ شروع : مرداد ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:57
زمان پایان : 19:57