برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت انصارالمهدی (عج) تبریز
نام مسئول
رحیم صفاشور
نام مداح
داوود رادنیا
نام همیار بهداشت
علیرضا آهنگر پروین
استان
آذربایجان شرقی
شهرستان
تبريز
آدرس
میدان ساعت تکیه انصارالمهدی(عج)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 201011322
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت انصارالمهدی (عج) تبریز
استان : آذربایجان شرقی
شهرستان : تبريز
آدرس : میدان ساعت تکیه انصارالمهدی(عج)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 0:0