برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت امام رضا
نام مسئول
علی غلامی
نام مداح
علی غلامی
نام همیار بهداشت
اکرم غلامی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
شهرک ایرانمنش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49548
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت امام رضا
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : شهرک ایرانمنش
تاریخ شروع : مرداد ۲۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 0:22