برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت امام حسن مجتبی (ع) غریب مدینه کیتویی های مقیم قم
نام مسئول
مراد مهربانی
نام مداح
محمد حسن قهرمانی
نام همیار بهداشت
محمدحسن قهرمانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرک قائم 12 متری طباطبایی کوچه اول روبروی نانوایی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 246012664
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت امام حسن مجتبی (ع) غریب مدینه کیتویی های مقیم قم
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرک قائم 12 متری طباطبایی کوچه اول روبروی نانوایی
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0