برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت الزهراء (س)
نام مسئول
محمود ئیل خانی
نام مداح
حمیدرضا مهمان دوست
نام همیار بهداشت
مهدی رجبی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار پیامبر اعظم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48362
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت الزهراء (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار پیامبر اعظم
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:0
زمان پایان : 20:0