برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت الرقیه (س)
نام مسئول
مرتضی پاشائی
نام مداح
مرتضی پاشائی
نام همیار بهداشت
محمود میانداری
استان
زنجان
شهرستان
زنجان
آدرس
کوچه مشکی بلوار بیت الرقیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 12-451-33131
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت الرقیه (س)
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
آدرس : کوچه مشکی بلوار بیت الرقیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:59