برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت الرضا (ع
نام مسئول
هادی ژاله
نام مداح
علی سیستانی پورنظامی
نام همیار بهداشت
مصطفی ژاله قالیباف
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
کرمان خیابان شهید مفتح مفتح 17 انتهای کوچه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2003
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت الرضا (ع
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : کرمان خیابان شهید مفتح مفتح 17 انتهای کوچه
تاریخ شروع : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30