برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ابولفظل باینوج
نام مسئول
مجتبی غلامپور
نام مداح
مجتبی غلامپور
نام همیار بهداشت
مجتبی غلامپور
استان
هرمزگان
شهرستان
حاجي آباد
آدرس
روستای باینوج حسینیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-79391-15970
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ابولفظل باینوج
استان : هرمزگان
شهرستان : حاجي آباد
آدرس : روستای باینوج حسینیه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:48
زمان پایان : 10:48