برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ابوالفضل العباس علیه السلام
نام مسئول
حسین بهاری
نام مداح
روح الدین اکبری نوروزآباد
نام همیار بهداشت
محسن صحرایی زاده
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
خیابان شهید رجایی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 220070012
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ابوالفضل العباس علیه السلام
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : خیابان شهید رجایی
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0