برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ابوالفضلی روستای میرمحله
نام مسئول
احمد شاکری
نام مداح
قاسمعلی گل بینی مفرد
نام همیار بهداشت
احمد شاکری
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
روستای میرمحله مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 41193
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ابوالفضلی روستای میرمحله
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : روستای میرمحله مسجد جامع
تاریخ شروع : شهریور ۳۱ ۱۳۴۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:36
زمان پایان : 11:36