برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت ابوالفضلی تقی آباد
نام مسئول
علی اکبر طالبی شمس آبادی
نام مداح
علی اکبر طالبی شمس آبادی
نام همیار بهداشت
یاسر بهرامی
استان
گلستان
شهرستان
گرگان
آدرس
روستای تقی آباد خیابان مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 228041206
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت ابوالفضلی تقی آباد
استان : گلستان
شهرستان : گرگان
آدرس : روستای تقی آباد خیابان مسجد جامع
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:31
زمان پایان : 21:31