برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئتی حضرت امیر المومنین ع
نام مسئول
محمد جواد قنبری
نام مداح
اسحاق محمدی
نام همیار بهداشت
شاهین کریم زاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
خیابان بهزاد ابتدای کوچه آسیاباد روبروی یخسازی مسجد حضرت امیر المومنین ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-47390
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئتی حضرت امیر المومنین ع
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : خیابان بهزاد ابتدای کوچه آسیاباد روبروی یخسازی مسجد حضرت امیر المومنین ع
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:15
زمان پایان : 21:45