برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیأت عزاداری ابوالفضل العباس خ زند نبش نظامی
نام مسئول
سعید الهایی فرخی
نام مداح
منصور آهنج
نام همیار بهداشت
مجید الهایی فرخی
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
خ زند نبش نظامی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-32874
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیأت عزاداری ابوالفضل العباس خ زند نبش نظامی
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : خ زند نبش نظامی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:43
زمان پایان : 16:43