برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیأت حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
محسن شاطرکهکی
نام مداح
سعید حاجی اسماعیلی
نام همیار بهداشت
محسن شاطرکهک
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
میثم انتهای اقاقیا 4 مسجد جوادیان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47621
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیأت حضرت علی اکبر(ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : میثم انتهای اقاقیا 4 مسجد جوادیان
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:0
زمان پایان : 20:0