برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هیئت روضه الزهرا
نام مسئول
شهاب شادمند
نام مداح
شهاب شادمند
نام همیار بهداشت
على شادمند
استان
مازندران
شهرستان
قائم شهر
آدرس
قائمشهر خيابان جويبار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4761-15529
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هیئت روضه الزهرا
استان : مازندران
شهرستان : قائم شهر
آدرس : قائمشهر خيابان جويبار
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:5