برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : همایش سه ساله های حسینی
نام مسئول
فاطمه زنگی آبادی
نام مداح
حکیمه زنگی آبادی
نام همیار بهداشت
وحیده زنگی آبادی
استان
کرمان
شهرستان
زنگي آباد
آدرس
زنگی آباد خیابان شهید بهشتی کوچه حسینیه حضرت رقیه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-76391-48668
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : همایش سه ساله های حسینی
استان : کرمان
شهرستان : زنگي آباد
آدرس : زنگی آباد خیابان شهید بهشتی کوچه حسینیه حضرت رقیه
تاریخ شروع : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:17
زمان پایان : 19:19