برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هسئت اباعبدالله
نام مسئول
قنبر بازیار
نام مداح
سکینه عسکری
نام همیار بهداشت
سکینه عسکری
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بندرعباس اسلام آباد کوچه فخار 6
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-40160
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هسئت اباعبدالله
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بندرعباس اسلام آباد کوچه فخار 6
تاریخ شروع : شهریور ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:12
زمان پایان : 9:12