برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هئیت معظم عشاق الرقیه (س)
نام مسئول
سید محمد حسینی
نام مداح
سجاد صفرپور
نام همیار بهداشت
ایمان رسولی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
عظیمیه میدان گلستان گلستان هشت کوچه شهید اسماعیل زاده
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-47456
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هئیت معظم عشاق الرقیه (س)
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : عظیمیه میدان گلستان گلستان هشت کوچه شهید اسماعیل زاده
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 21:30