برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هئیت باب الحوائج (ع)
نام مسئول
مسلم جهانگیری
نام مداح
محسن جهانگیری
نام همیار بهداشت
امیر محمد زارعی
استان
تهران
شهرستان
شهر قدس
آدرس
خ کاج.کوچه گلنوش
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-3751-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هئیت باب الحوائج (ع)
استان : تهران
شهرستان : شهر قدس
آدرس : خ کاج.کوچه گلنوش
تاریخ شروع : شهریور ۰۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:2
زمان پایان : 22:31