برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هئیت ام الائمه(س)
نام مسئول
ایمان مهری
نام مداح
ایمان مهری
نام همیار بهداشت
عذرا قبادی
استان
قزوین
شهرستان
قزوين
آدرس
خیایان راه آهن مسجد جواد الائمه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 8-341-48686
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هئیت ام الائمه(س)
استان : قزوین
شهرستان : قزوين
آدرس : خیایان راه آهن مسجد جواد الائمه
تاریخ شروع : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 17:17
زمان پایان : 18:47