برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : هئت عزاداران حضرت ابااعبداله الحسین
نام مسئول
پرویز بال افکن
نام مداح
زینالعابدین جنگی
نام همیار بهداشت
محمد بال افکن
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
مياندوآب
آدرس
روستای نصیر کندی خیابان شهید محمودی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 02102110425
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : هئت عزاداران حضرت ابااعبداله الحسین
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : مياندوآب
آدرس : روستای نصیر کندی خیابان شهید محمودی
تاریخ شروع : مرداد ۲۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : August 13 2020
زمان شروع : 15:4
زمان پایان : 15:4