برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نورالضحی
نام مسئول
زهرا حیدری
نام مداح
زهرا حیدری
نام همیار بهداشت
عادله حیدری
استان
مازندران
شهرستان
بابل
آدرس
بابل موزیرج درویش ارشاد15کوچه تقی پور
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3276
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نورالضحی
استان : مازندران
شهرستان : بابل
آدرس : بابل موزیرج درویش ارشاد15کوچه تقی پور
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:41
زمان پایان : 11:41