برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نورالرضا
نام مسئول
رضا ایزدجو
نام مداح
علی خداپور
نام همیار بهداشت
رضا ایزدجو
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
انتهای خیابان امام رضا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209011872
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نورالرضا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : انتهای خیابان امام رضا
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:26
زمان پایان : 23:26