برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نوجوانان فاطمه الزهرا
نام مسئول
حسین علیرضایی
نام مداح
کیارش دنیادیده
نام همیار بهداشت
حسین علیرضایی
استان
تهران
شهرستان
منطقه 14 پستي تهران
آدرس
جنت آباد شمالی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207043845
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نوجوانان فاطمه الزهرا
استان : تهران
شهرستان : منطقه 14 پستي تهران
آدرس : جنت آباد شمالی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0