برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نوجوانان عاشقان حسین (ع)
نام مسئول
علی طالب پورهوشای
نام مداح
علی طالب پورهوشای
نام همیار بهداشت
سیدعلی موسوی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
اذر ک48
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48691
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نوجوانان عاشقان حسین (ع)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : اذر ک48
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30