برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نوجوانان خدام المهدی
نام مسئول
علی محمدی
نام مداح
ابوالفضل دشتی
نام همیار بهداشت
هادی پور نعیمی
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
بلوار دشتی 16 متری احمد دشتی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-49345
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نوجوانان خدام المهدی
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : بلوار دشتی 16 متری احمد دشتی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 20:0