برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نوجوانان حضرت رقیه(س)
نام مسئول
مهدی ورقائی
نام مداح
مهدی ورقائی
نام همیار بهداشت
امیر نیکوسرشت
استان
زنجان
شهرستان
زنجان
آدرس
خیابان توحید روبروی مزار شهدای بالا مسجد آیت الله طالقانی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 211010314
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نوجوانان حضرت رقیه(س)
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
آدرس : خیابان توحید روبروی مزار شهدای بالا مسجد آیت الله طالقانی
تاریخ شروع : مرداد ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : خرداد ۳۰ ۱۴۰۳
زمان شروع : 21:01:
زمان پایان : 22:30: