برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نوای حسینی موکب نجف اشرف
نام مسئول
پویا مصری
نام مداح
میلاد احمدی
نام همیار بهداشت
محمد ابراهیمی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
خیابان مطهری جنب پارک نبوت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 31-31-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نوای حسینی موکب نجف اشرف
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : خیابان مطهری جنب پارک نبوت
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:0
زمان پایان : 0:59