برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی
نام مسئول
علی کیانی
نام مداح
علی کیانی
نام همیار بهداشت
علی کیانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
مصلی نماز جمعه قم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47836
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نهضت جهانی نهج البلاغه خوانی
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : مصلی نماز جمعه قم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:33
زمان پایان : 10:33