برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نعم الامیر
نام مسئول
سعید رفیع
نام مداح
محسن درستکار
نام همیار بهداشت
سعید جعفری
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
حجاب52
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 261171759
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نعم الامیر
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : حجاب52
تاریخ شروع : مهر ۱۵ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:43