برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نسیبه
نام مسئول
فاطمه زردکف
نام مداح
معصومه رحیمی
نام همیار بهداشت
هنگامه روشنایی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
پشت شهر جنب مسجد صاحب الزمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-33302
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نسیبه
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : پشت شهر جنب مسجد صاحب الزمان
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:21
زمان پایان : 0:23