برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نذر شخصی آقای مناقبی
نام مسئول
نوراله مناقبی
نام مداح
ابراهیم کاجی
نام همیار بهداشت
حمیدرضا مناقبی
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- خیابان حکیم نصراله- فرعی28- پ22
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-49218
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نذر شخصی آقای مناقبی
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- خیابان حکیم نصراله- فرعی28- پ22
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 13:0
زمان پایان : 14:0