برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نجم الثاقب فریدونکنار
نام مسئول
مصطفی رحمان زاده
نام مداح
سید محسن حسینی تبار
نام همیار بهداشت
سید محمود موسویان سوته
استان
مازندران
شهرستان
فريدون كنار
آدرس
فریدونکنار-خیابان گلستان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221150013
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نجم الثاقب فریدونکنار
استان : مازندران
شهرستان : فريدون كنار
آدرس : فریدونکنار-خیابان گلستان
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:0