برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نجمیه
نام مسئول
فاطمه بهلول
نام مداح
زهرا بهلول
نام همیار بهداشت
منصوره پهلوانی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
سبزوار
آدرس
میدان اسرار خیابان پیشنمازی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-961-15528
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نجمیه
استان : خراسان رضوی
شهرستان : سبزوار
آدرس : میدان اسرار خیابان پیشنمازی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:9
زمان پایان : 0:11