برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نجمه خاتون
نام مسئول
مهدیه عرب
نام مداح
شهربان عباس پور
نام همیار بهداشت
سمیه بهرامی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
بندرعباس کمربندی دو راه ایسینی کوچه رو به رو فرهنگسرا کوچه طلیعه 7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-38044
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نجمه خاتون
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : بندرعباس کمربندی دو راه ایسینی کوچه رو به رو فرهنگسرا کوچه طلیعه 7
تاریخ شروع : مهر ۱۲ ۱۳۹۶
تاریخ پایان : آبان ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 9:0