برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نجف آباد
نام مسئول
محمد رضا ترابی
نام مداح
امیر برومند
نام همیار بهداشت
مهدی جعفری
استان
یزد
شهرستان
يزد
آدرس
حسینیه نجف آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 25-891-48049
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نجف آباد
استان : یزد
شهرستان : يزد
آدرس : حسینیه نجف آباد
تاریخ شروع : مهر ۰۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:0