برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : نجفیها
نام مسئول
علي انصاري دوست
نام مداح
محمد ضيغمي
نام همیار بهداشت
مهدي رجاي
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
بلوار پيامبر اعظم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-49115
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : نجفیها
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : بلوار پيامبر اعظم
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:46
زمان پایان : 10:46