برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب دینی مسجد جامع گرجی محله
نام مسئول
نورالدین رفیقی
نام مداح
رجبعلی حسین پور گرجی
نام همیار بهداشت
رحیم کاظمی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر گرجی محله مسجد جامع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47734
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب دینی مسجد جامع گرجی محله
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر گرجی محله مسجد جامع
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0