برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب امام هادی
نام مسئول
حجت نوری کرباسکی
نام مداح
منصور اباظهری
نام همیار بهداشت
حجت نوری کرباسکی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان فرودگاه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-0-47834
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب امام هادی
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان فرودگاه
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0