برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الصادق علیه السلام ری
نام مسئول
یحیی حیدری فر
نام مداح
امیرحسین داوودی
نام همیار بهداشت
محمد حسن حیدری فر
استان
تهران
شهرستان
ري
آدرس
شهرری خ حرم خ کاشانی ادیب بن بست حافظ
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1813-15260
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الصادق علیه السلام ری
استان : تهران
شهرستان : ري
آدرس : شهرری خ حرم خ کاشانی ادیب بن بست حافظ
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:45