برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الشهدا مسجدالزهرا باباکوهی
نام مسئول
محمد صالح روزبه
نام مداح
محمدصالح روزبه
نام همیار بهداشت
رقیه سادات میربقایی
استان
فارس
شهرستان
شيراز
آدرس
بلوارجمهوری اسلامی ابتدای خیابان شهید سر پرست
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-71-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الشهدا مسجدالزهرا باباکوهی
استان : فارس
شهرستان : شيراز
آدرس : بلوارجمهوری اسلامی ابتدای خیابان شهید سر پرست
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0