برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الزهرا پشته معزآباد
نام مسئول
محمد چراغ سوز
نام مداح
محمد رهبری
نام همیار بهداشت
مهدی نجفی
استان
هرمزگان
شهرستان
دهبارز ـ رودان
آدرس
رودان پشته معزآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-7991-27533
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الزهرا پشته معزآباد
استان : هرمزگان
شهرستان : دهبارز ـ رودان
آدرس : رودان پشته معزآباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : اسفند ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30