برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الرضا علیه السلام
نام مسئول
قاسم محرابخانی
نام مداح
علی فخار نژاد
نام همیار بهداشت
اسماعیل طبسی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
پنجتن ۳۴
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49491
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الرضا علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : پنجتن ۳۴
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:35
زمان پایان : 10:45