برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الرضا(ع)
نام مسئول
محمدحسن رحمتی
نام مداح
سید محمد طباطباییان
نام همیار بهداشت
محمد الصاق
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- خیابان ابوذر- حسینیه سادات
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-47565
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الرضا(ع)
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- خیابان ابوذر- حسینیه سادات
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0