برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الحسین (ع)
نام مسئول
فریبا میرزایی
نام مداح
سعید سلیمانی
نام همیار بهداشت
امیرحسین جعفری نژاد
استان
کرمانشاه
شهرستان
كرمانشاه
آدرس
کرمانشاه شهرک پردیس کوچه ۲۸۵ قطعه ۱۱ منزل شیری
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 217010895
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الحسین (ع)
استان : کرمانشاه
شهرستان : كرمانشاه
آدرس : کرمانشاه شهرک پردیس کوچه ۲۸۵ قطعه ۱۱ منزل شیری
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0