برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : مکتب الحسین علیه السلام متوسلین حضرت زینب (س ) شهرستان سپیدان
نام مسئول
محمد صادق نعمتی اردکانی
نام مداح
نام همیار بهداشت
استان
فارس
شهرستان
اردكان ـ سپيدان
آدرس
ه امام خمینی ره بالاتراز سه راه شهیدامیری مسجد الرضا ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4243
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : مکتب الحسین علیه السلام متوسلین حضرت زینب (س ) شهرستان سپیدان
استان : فارس
شهرستان : اردكان ـ سپيدان
آدرس : ه امام خمینی ره بالاتراز سه راه شهیدامیری مسجد الرضا ع
تاریخ شروع :
تاریخ پایان :
زمان شروع : :
زمان پایان : :